Kunde

Andelsboligforeningen Lille Odinshøj, Ålsgårde

År

2017-2018

Kundetype
Boligforening
Services
  • Nyt dørtelefon anlæg
  • Udskiftning af tavler
  • Løbende service og vedligehold

Lille Odinshøj har valgt intelligent belysning, tryghed og økonomiske besparelser langt ud i fremtiden

Vi har installeret nye dørtelefoner på Lille Odinshøj.

Vi har opsat intelligent belystning i opgangen + gange i bygningerne.