Adgangskontrol

Sikkerhed og brugervenlighed ved adgangskontrol

Med elektronisk adgangskontrol på bygninger, døre og opgange har du sat sikkerheden først. Med adgangskontrol kan du nemt og simpelt administrere, hvilke personer der har adgang til hvilke døre, opgange og bygninger.

Der er ingen grund til at fumle med nøglebundtet. Med adgangskontrol har du adgang til ALLE døre, opgange og haller med et og samme kort/chip

Sikkerhed i bygningen

Med adgangskontrol kan du nemt administrere, hvilke personer, der har adgang til dine døre og porte og i hvilket tidsrum, de skal have adgang.

Administrer tilladelser
Du kan fjerne/tilføje enheder gennem et samlet system. Det betyder, at du hele tiden har en oversigt over de personer, der har adgang til dine døre og nemt kan fjerne/tilføje tilladelser.

Taber en beboer eller medarbejder deres adgangskort eller chip, kan man også deaktivere enheden, så den ikke kan benyttes af andre, der måske har fået fat i den.

Log – Hvem kommer og går
Adgangskontrol giver dig samtidigt muligheden for at se hvem, der kommer og går og i hvilke tidsrum de forskellige enheder bliver brugt til at låse op med.

Dette kan have store fordele, hvis man har brug for at vide hvem, der har opholdt sig i bygninger og i hvilke tidsrum.

Rådgivning

Vi rådgiver alle vores kunder i valg af system til adgangskontrol. Det er vigtigt, at der bliver taget stilling til løsningen ud fra de behov i har.

 • Adgangskontrol til opgange
 • Adgangskontrol til lager/haller
 • Adgangskontrol til boligen

Ydelser indenfor sikkerhed

 • Kvalitetssikring af anlæg
 • Programmering af sikringsanlæg
 • Montage og installation
 • Drift af sikringsanlæg
 • Service og vedligehold af sikringsanlæg

Leverandører af adgangskontrol

salto adgangskontrol

Salto adgangskontrolsystem

Salto har siden 2001 udviklet adgangskontrolsystemer. Salto ligger høj vægt på at deres adgangskontrol systemer er fremtidssikret!

scantron adgangskontrolsystem

Scantron adgangskontrolsystem

Scantron leverer totalløsninger indenfor adgangskontrol, dørtelefoni og brandkommunikation. Vi benytter scantron som den ene af vores to leverandører, fordi vi ved de står inde for kvalitet, teknologi og har derudover stor erfaring indenfor adgangskontrol.

Sikkerhedsbelysning

ACEL installerer og rådgiver indenfor sikkerhedsbelysning for kommuner, virksomheder og boligforeninger.

Der er klare retningslinjer og lovgivning indenfor sikkerhedsbelysning, og det er vigtigt at disse følges af de ansvarlige i kommunen, virksomheden eller i foreningen.

Sikkerhedsbelysningens formål er at vejlede personer om flugtvejens placering og sikre, at farlige aktiviteter kan fortsætte eller afsluttes på betryggende måde i tilfælde af svigt af bygningens normale strømforsyning. – kilde: arbejdstilsynet

Læs mere om – flugtveje og sikkerhedsbelysning på arbejdstilsynets hjemmeside

Videoovervågning

Vi har installeret videoovervågning for alle typer virksomheder, foreninger og private gennem lang tid.

Vi er meget kvalitets bevidste indenfor leverandører at sikkerhedsudstyr. Vi ved hvor vigtigt det er at sikkerhedssystemer altid er i drift, og vedligeholdelsesudgifterne holdes på det minimale.

Hjælp og rådgivning inden for videoovervågning

Vi hjælper og rådgiver gerne så du for det bedste produkt og den optimale opsætning af dit videoovervågningsudstyr.

Alarm

Vi opsætter og installerer alle typer af alarmsystemer til private, virksomheder og foreninger.

ACEL – din sikkerhedspartner

Vi løfter alle opgaver indenfor installation og drift af sikkerhedssystemer.

 • Sikkerhedsbelysning
 • Nødbelysning
 • Brændsikkerhed
 • Videoovervågning
 • Alarmer